Budżet Obywatelski 2019

  • Kampania

  • Zgłaszanie projektów

  • Weryfikacja

  • Głosowanie

  • Ogłoszenie wyników

Najważniejsze informacje o Budżecie Obywatelskim

IDEA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet Obywatelski to proces, w którym lokalna społeczność decyduje o części wydatków w ramach budżetu gminy - to znaczy na co powinny zostać przeznaczone publiczne pieniądze. Swoją decyzję mieszkańcy podejmują przede wszystkim poprzez zgłaszanie projektów zadań publicznych i poprzez głosowanie. Budżet Obywatelski to narzędzie konsultacji społecznych. Jako instrument partycypacyjny aktywizuje lokalną społeczność i umożliwia jej większy wpływ na życie publiczne. Władzom samorządowym pozwala na lepsze zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, służących poprawie jakości życia.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Zgłosić projekt i głosować do Budżetu Obywatelskiego może:
- każdy mieszkaniec gminy Radzymin, który w dniu zgłoszenia/głosowania ma ukończone 13 lat;
- grupa mieszkańców licząca do 5 osób, z których każda spełnia warunki określone poniżej;
- organizacja pozarządowa.

KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY?

Projekty można składać od 08 marca do 22 marca 2019 roku.

KIEDY MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Głosowanie trwa 14 dni.

- głosowanie przez Internet rozpoczyna się od 20 maja 2019 r. a kończy się 2 czerwca 2019 r. o godz. 23:59;
- głosowanie na kartach papierowych rozpoczyna się od 20 maja 2019 r. a kończy w dniu 2 czerwca 2019 r. i odbywa się w godzinach podanych w ogłoszeniu o punktach konsultacyjnych (stacjonarnym i mobilnym) lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwaga! Każdemu mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Każdy głosujący może wybrać tylko jeden projekt.

KIEDY POZNAMY WYNIKI?

Wyniki głosowania poznamy do 17 czerwca 2019 roku.